Nasze atuty:

01stosujemy nowoczesne metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci;

02pracujemy w oparciu o własne programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne;

03dzieci miały możliwość brać udział w zajęciach kółka plastycznego oraz małych naukowców;

04dbamy o potrzeby i zainteresowania indywidualne dzieci zapewniając im możliwość korzystania z zajęć dodatkowych;

05dzieci miały możliwość brać udział w zajęciach kółka plastycznego oraz małych naukowców;